C C C C A+ A A- X

Бланки и образци

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВО

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАСЛЕДСТВО

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО БРАЧНИ ДЕЛА

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ

ИСКАНЕ ЗА ТЕГЛЕНЕ НА СУМА ОТ ВЛОГ НА НЕПЪЛНОЛЕТНО ДЕТЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЪДЕБНО УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

ИСКАНЕ ЗА ТЕГЛЕНЕ НА СУМА ОТ ВЛОГ НА МАЛОЛЕТНО ДЕТЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНА ПРОДАН

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛИПСА НА ЗАВЕДЕНИ ДЕЛА

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛИПСА НА ЗАВЕДЕНИ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЕМЕЙНО И МАТЕРИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ И ИМОТНО СЪСТОЯНИЕ

ОБРАЗЦИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС


АВТОБИОГРАФИЯ - ТИП CV;

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ - ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ КАНДИДАТА ПО ЧЛ.136, АЛ.2, Т.2 ОТ ПАС ЗА ЛИПСАТА НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ЧЛ.132 ОТ ПАС ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.107А, АЛ.1 ОТ КТ - ОБРАЗЕЦ ;

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.136, АЛ.2, Т.1 ОТ ПАС, ЧЕ Е ПЪЛНОЛЕТЕН БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, НЕ Е ПОСТАВЕН ПОД ЗАПРЕЩЕНИЕ, НЕ Е ОСЪЖДАН ЗА УМИШЛЕНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, НЕЗАВИСИМО ОТ РЕАБИЛИТАЦИИТЕ, НЕ Е ЛИШЕН ОТ ПРАВО ДА ЗАЕМА ОПРЕДЕЛЕНА ДЛЪЖНОСТ - ОБРАЗЕЦ;

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация